اسلامشهر
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
1396/11/27 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_photo_2018-02-16_08-53-04-63aaa462-4d35-40cf-bcbf-f2a6d897e5c3.jpg
پروژه ساماندهی ورودی اسلامشهر در شاتره

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری کابل کشی پروژه ی ساماندهی ورودی اسلامشهر واقع در روبروی شهرداری شاتره به انجام رسید
در راستای ساماندهی و زیبا سازی ورودی های اسلامشهر طرح اجرای فضای سبز در ورودی میدان قائم و روبروی شهرداری منطقه چهار طی ماه اخیر کار خود را آغاز نمود
شایان ذکر است که تاکنون عملیات حفاری جهت کابل کشی و کابل کشی و همچنین حفاری و نصب بولت های پایه چزاغهای روشنایی پروژه ی ساماندهی ورودی شاتره به اتمام رسیده است و به زودی عملیات نصب پایه چراغها آغاز خواهد گردید
تعداد بازدید: 359
Powered by DorsaPortal