اسلامشهر
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
1396/12/05 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_photo_2018-02-22_08-32-02-e1f07997-b5ff-4b62-ba6d-cd5b34e81a3b.jpg
عملیات کود دهی در سطح فضای سبز واوان
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری عملیات کود دهی در شهرک واوان با کود دهی پارک مهستان و حاشیه بلوار ولیعصر آغاز گردید
با توجه به اینکه در هفته های پایانی سال قرار گرفته ایم و ماه آخر سال بهترین زمان کود دهی درختان و چمنکاری ها میباشد این سازمان عملیات کود دهی سطوحی از فضای سبز که نیاز به کوددهی را دارند آغاز کرده است
این عملیات در حال حاضر در چمن کاری ها و باغچه های پارک مهستان و همچنین در درختکاری های حاشیه بلوار ولیعصر در حال اجرا و انجام میباشد
تعداد بازدید: 333
Powered by DorsaPortal