اسلامشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
1396/12/20 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_photo_2018-03-11_15-36-54-a768dd07-4541-4bc5-9764-48cf8e7e669e.jpg
آغاز عملیات ترمیم جدول گذاری لچکی میدان نماز
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری عملیات جدول گذاری لچکی میدان نماز (به سمت جاده احمدآباد مستوفی) آغاز گردید
با توجه به اینکه جداول لچکی میدان نماز به سمت احمدآباد مستوفی به دلیل فرسودگی نیاز به ترمیم و باز سازی داشتند سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در عملیاتی ترمیم جداول فوق را آغاز کرد
شایان ذکر است که در ابتدای عملیات در حال حاضر حفاری مسیر جداول در حال انجام است
تعداد بازدید: 344
Powered by DorsaPortal