اسلامشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
1396/12/20 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_photo_2018-03-10_19-19-08-b7700760-5d15-431b-80aa-55c80b86b27a.jpg
تامین روشنایی لازم در نقاط کور پارک تقوی
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری روشنایی لازم در نقاط کور پارک تقوی تامین گردید
در راستایی تامین روشنایی پارکهای مختلف سطح شهر با توجه به اینکه تعداد زیادی از پارکها از کمبود نور و دید کافی در شب جهت استفاده شهروندان از پارکها رنج می بردند سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پروژه ای را به منظور تامین نور و دید کافی در شب در سطح پارکهای شهرستان آغاز نمود
از جمله پارکهایی که طی این عملیات مجهز به پایه چراغ و روشنایی لازم شدند :
پارک سالور و توحید و فدک و 22 بهمن و گلستان و مقابل دانشگاه آزاد اسلامی و تعداد دیگری از پارکهای شهرستان بودند
شایان ذکر است که عملیات نصب و راه اندازی پایه چراغهای پارک تقوی نیز به اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت
تعداد بازدید: 400
Powered by DorsaPortal