اسلامشهر
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
1396/12/27 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_photo_2018-03-18_14-32-03-df879957-df77-414a-a3fa-63d3b3a6a7b3.jpg
اجرای فضای سبز مقابل استخر برزی
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری اجرای فضای سبز مقابل استخر برزی (جنب امام زاده عقیل) طی روزهای اخیر کار خود را با خاکبرداری آغاز نمود
با توجه به اینکه قطعه زمینی به مساحت تقریبی 1600 (یکهزارو ششصد) متر مربع مقابل استخر برزی با کاربری فضای سبز وجود داشت ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری عملیات اجرای فضای سبز زمین مذکور را طی روزهای گذشته آغاز نمود
شایان ذکر است که عملیات خاکبرداری و تخلیه نخاله به اتمام رسیده است و همچنین عملیات تخلیه خاک نباتی در زمین فضای سبز نیز به انجام رسیده است و در حال حاضر تسطیح خاک نباتی و آماده سازی بستر جهت کاشت در حال اجرا و انجام میباشد
تعداد بازدید: 373
Powered by DorsaPortal