اسلامشهر
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
1397/05/01 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_enews_etoolsfile_1396101215380865812952194-5a6e19d6-4209-4970-863f-d221dad2be04-6c60f93b-5bd5-49cf-af30-282ba7db22cb.jpg
عملکرد شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی بر اساس پروانه‌های صادره در سال 1396

در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره، عملکرد مهندسان بر مبنای پروانه‌های صادره در سال 1396 به شرح فایل پیوست می‌باشد.

تعداد بازدید: 263
Powered by DorsaPortal