اسلامشهر
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
«آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای»
.

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 244/3/5 مورخ 26/06/98 شورای محترم اسلامی شهراملاک ذیل را از طریق تجدید مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجدید مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر به عهده برنده تجدید مزایده عمومی خواهد بود.

چاپ نوبت اول: 08/04/99

چاپ نوبت دوم: 15/04/99

مهلت دریافت اسناد: از مورخ 15/04/99 الی 24/04/99

مهلت ارسال اسناد: ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 24/04/99

تاریخ بازگشایی اسناد: 25/04/99

* هزینه دریافت هر یک از اسناد مزایده: 000/180/2 ریال

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

 
تاریخ:
1399/04/09
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal