اسلامشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
1396/08/15 http://eslamshahr.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/enews_EToolsFile_698ea3b0-1536-4848-8ece-19c5d06b5afc48508741_s-bbb6ca48-8d4f-4b64-9a37-32c77fbfa4d4.jpg
بازدید اعضای محترم شورای اسلامی از پایانه مسافربری شهر اسلامشهر

بازدید آقای مهندس علی اکبر ترابی رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری و سرکار خانم مسرور نایب رئیس شورای اسلامی شهر ومسئولین سازمان از پایانه مسافربری سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر بازدید بعمل آورده

تعداد بازدید: 367
Powered by DorsaPortal