شهرداری اسلامشهر
سال 1397
سال حمایت از کالای ایرانی
شهرداران سابق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علیرضا ناصری پور

شهردار اسلامشهر(از تاریخ 93/10/27 تا 96/6/1)

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه سوابق شغلی :

1. شهردار اسلام شهر از تاریخ 93/10/27

2. سرپرست شهرداری اسلام شهر از تاریخ 93/6/31الی 93/10/26

3. سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری اسلام شهر از 93/4/15الی 93/6/30

4. مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلام شهر از مورخ 92/6/7

5. مدیر کارخانه آسفالت شهرداری اسلام شهر از مورخ 89/5/26

6. معاون امور اجرائی و توسعه و برنامه ریزی شهرداری اسلام شهر از مورخ 89/5/26الی 95/5/17

7. عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرداری اسلام شهر از سال 1392

8. عضو هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری اسلام شهر از سال 1389 الی 1392

9. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری مرکز اسلام شهر از سال 1390

10. معاون امور اجرائی شهرداری اسلام شهر از مورخ 88/10/22الی 89/5/26.

11. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلام شهر از مورخ 86/6/16الی 88/10/22.

12. مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اسلام شهر از سال 1387 الی 1392

13. مدیر مسئول نشریه توسعه و شهرسازی شهرداری اسلام شهر از سال 1387

14. عضو شورای سازمان دارالسلام شهرداری اسلام شهر از سال 1386 الی 1391

15. عضو کمیته فنی و عمرانی هفته دفاع مقدس شهرستان اسلام شهر در سال 1389

16. رابط و نماینده شهرداری در جلسات نیروی انتظامی در سال 1389

17. مشاور جوان شهردار اسلامشهر در سال 1388

18. عضو شورای آموزشی شهرداری اسلام شهر از سال 1386 الی 1387

19. عضو هیئت های اجرایی و رابط انتخابات دوره های مختلف .

20. نماینده تام الاختیار شهرداری در جلسات توسعه نظم و انضباط اجتماعی و کاهش ناهنجاری ها در سطح جامعه در سال 1388

21. نماینده شهرداری در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی شهرستان اسلام شهر از سال 1389 الی 1391

22. دبیر شورای نامگذاری شهرداری اسلام شهر از سال 1387 الی 1388

23. دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری اسلام شهر از سال 1387 الی 1388

24. مدیر اجرایی پروژه شهروند الکترونیک (IT ) در اسلام شهر 1387

25. مدیر پروژه زیباسازی و تجهیز پارکهای سطح شهر به وسایل و امکانات ورزشی از سال 1386 الی 1387

26. مدیر روابط عمومی شهرداری اسلام شهر در سال 1386

27. قائم مقام معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلام شهر از سال 1385 الی 1386

28. مشاور حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر اسلام شهر از سال 1385 الی 1386

29. کارشناس و دبیر کمیسیون امور فرهنگی شورای اسلامی شهر اسلام شهر ( دوره سوم )

30. کارشناس و دبیر کمیسیون امور ورزشی جوانان شورای اسلامی شهر اسلام شهر از سال 1391

31. عضو کمیسیون امور ورزشی شورای اسلامی شهر اسلام شهر ( دوره سوم )

32. دبیر و عضو هیئت مدیره تیم فوتبال شهرداری اسلام شهر در سال 1386 الی 1388

33. عضو شورای سازمان دارالسلام شهرداری اسلام شهر در سال 1386 الی 1387

34. عضو کمیته بهره وری و نیروی انسانی شهرداری اسلام شهر از سال 1386 الی 1387

35. عضو هیئت رئیسه هیئت بسکتبال شهرستان اسلام شهر از سال 1386 الی 1387

36. فرمانده گروه فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج شهید فراهانی شهرداری اسلام شهر از سال 1386 الی 1388

37. مسئول امور مالی هیئت غواصی و نجات غریق شهرستان اسلام شهر از سال 1386 الی 1388

38. پژوهشگر دفتر مطالعات هنری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر از سال 1377 الی 1378

39. محقق و مدیر امور اجرایی دفتر مطالعات هنری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر از سال 1377 الی 1378

40. دبیر پاره وقت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر به مدت چهار سال از سال 1379 الی 1383

41. مدیر امور فرهنگی شهرداری اسلام شهر از سال 1384 الی 1385

42. مدیر اداره امور کتابخانه های شهرداری اسلام شهر از سال 1382 الی 1384

43. مدیر حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلام شهر از سال 1381 الی 1384

44. رئیس دفتر حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلام شهر از سال 1381 الی 1384

45. طراح و مدیر پروژه راه اندازی 5 کتابخانه های عمومی شهرداری اسلام شهر در سطح شهر در سال 1382

46. مدیر اجرایی همایش پژوهشی فلسفه ماهیت هنر در دانشگاه هنر در سال 1378

47. مدیر موسسه فرهگی هنری پژوهشی قلم در سال 1379 الی 1381

48. نماینده شهرداری اسلام شهر در اتاق فکر و راهبردی شهرستان اسلام شهر در سال 1385

49. نماینده شهرداری اسلام شهر جهت شرکت در جلسات طرح و تصمیمات شورای آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر در سال 1385

50. مدیر مدرسه فوتبال شهردای اسلام شهر در سال 1384 الی 1385

51. سرپرست فرهنگسرای الغدیر شهرداری اسلام شهر در سال 1385

52. مسئول امور کشاورزی تیپ حضرت امیر (ع) در سال 1379 الی 1380

53. نماینده شهرداری در کمیسیون رسیدگی به وضعیت کیوسکهای مطبوعاتی در شهرستان اسلام شهر در سال 1387 الی 1388

54. مدیر اجرایی همایش فلسفه و ماهیت هنر در دانشگاه هنر در سال 1378

55. مدیر اجرایی نشریه دانشجویی هنر در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر تهران در سال 1378

56. مدیر اجرایی چاپ کتاب « چیستی هنر » نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در سال 1378

57. مدیر اجرایی نشریه توسعه و شهرسازی شهرداری اسلام شهر در سال 1376

58. مدیر اجرایی ویژه نامه های اطلاعات و پیام گستر شهرستان اسلام شهر در سال 1376

59. دبیر کل مؤسسه غیر دولتی (NGOS ) فرهنگی علمی پژوهشی قلم در سال 1379 الی 1381

60. و ...

خلاصه فعالیت های اجتماعی و سوابق دوره های آموزشی :

1. دوره آموزشی مصاحبه و ویراستاری در دفتر مطالعات هنری دانشگاه هنر .

2. اخذ گواهینامه آموزش مدیران دفاتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 144 ساعت .

3. اخذ گواهینامه مکالمه موضوعی انگلیسی سطح یک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به مدت 32 ساعت.

4. اخذ گواهینامه تاریخ سیاسی اسلام از استانداری تهران به مدت 6 ساعت .

5. اخذ گواهینامه کارگاه رهبری سازمانی از دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 28 ساعت .

6. اخذ گواهی دوره ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های شهری به مدت 16 ساعت .

7. اخذ گواهی دوره مدیریت سیلاب های شهری به مدت 16 ساعت .

8. اخذ گواهی دوره مدیریت استراتژیک به مدت 16 ساعت .

9. اخذگواهی دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری به مدت 16 ساعت .

10. اخذ گواهی دوره مدیریت تکریم ارباب رجوع ( مشتری مداری ) به مدت 16 ساعت .

11. اخذ گواهی دوره نرم افزار IIwis به مدت 16 ساعت .

12. اخذ گواهی دوره اخلاق اسلامی و مناسبات اسلامی به مدت 16 ساعت .

13. اخذ گواهی دوره مدیریت و کنترل پروژه به مدت 16 ساعت .

14. اخذ گواهی دوره گزارش دهی به مدت 16 ساعت .

15. اخذ گواهی دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران به مدت 20 ساعت .

16. اخذ گواهی دوره آشنایی با اندیشه و سیره حضرت امام خمینی (ره) به مدت 20 ساعت .

17. اخذ گواهی دوره اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری به مدت 20 ساعت .

18. اخذ گواهی دوره احکام در زندگی انسان به مدت 20 ساعت .

19. اخذ گواهی دوره آشنایی به نظام هدفمند کردن یارانه ها به مدت 8 ساعت .

20. اخذگواهی دوره برقراری ارتباط مؤثر با دیگران به مدت 16 ساعت .

21. اخذ گواهی دوره آشنایی به قانون خدمات کشوری به مدت 8 ساعت .

22. اخذ گواهی دوره روابط عمومی توسعه به مدت 24 ساعت .

23. اخذ گواهی دوره آشنایی با سیستم جغرافیایی GIS .

24. اخذ گواهی دوره سیستم اطلاعاتی مدریتی (MIS ) و کاربرد آن در امور مالی به مدت 24 ساعت .

25. اخذ گواهی دوره اصول حسابداری به مدت 24 ساعت .

26. اخذ گواهی دوره بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری به مدت 24 ساعت .

27. اخذ گواهی دوره محاسبات سازه Etabs به مدت 24 ساعت .

28. اخذ گواهی دوره قوانین و مقررات مالی شهرداری ها به مدت 24 ساعت .

29. اخذ گواهی دوره کاربرد Excel در حسابداری به مدت 24 ساعت .

30. اخذ کامل دوره های ICDL به مدت 130 ساعت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

31. دوره مهارت آموزی مکالمه جهانگردی به مدت 450 ساعت .

32. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آزمون آیین نگارش مکاتبات اداری به مدت 24 ساعت .

33. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آزمون خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری به مدت 12 ساعت .

34. . شرکت در دوره و کسب گواهینامه آزمون سیره نبوی به مدت 24 ساعت .

35. دوره مهارت های رسانه ای به مدت 54 ساعت .

36. کارگاه آموزشی فضای سبز طراحی و اجرا به مدت 24 ساعت .

37. دوره طراحی فضای سبز شهری به مدت 120 ساعت .

38. کارگاه آموزشی « زیباسازی شهری » به مدت 24 ساعت .

39. دوره نحوه پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی به مدت 16 ساعت .

40. دوره کارگاه رهبری سازمانی به مدت 24 ساعت .

41. دوره آزمون نمازشناسی به مدت 14 ساعت .

42. دوره اندیشه های سیاسی به مدت 6 ساعت .

43. کارگاه آموزشی « مدیریت حمل و نقل شهری » به مدت 24 ساعت .

44. کارگاه آموزشی « مدیریت پسماند » به مدت 24 ساعت .

45. دوره آموزشی َآشنایی به اتوکد به مدت 24 ساعت .

46. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آزمون شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات به مدت 10 ساعت .

47. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آزمون اصول و مبانی ارتباطات به مدت 12 ساعت .

48. شرکت در دوره قران سطح یک به مدت 24 ساعت .

49. شرکت در دوره قران سطح دو به مدت 24 ساعت .

50. شرکت در دوره و کسب گواهینامه برقراری ارتباط مؤثر با محیط و اطرافیان به مدت 16 ساعت .

51. شرکت در دوره و کسب گواهینامه شناسایی و استفاده از استعدادهای ذهنی به مدت 24 ساعت .

52. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت 8 ساعت .

53. شرکت در دوره و کسب گواهینامه آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها به مدت 8 ساعت .

54. شرکت در دوره و کسب گواهینامه امداد و نجات به مدت 35 ساعت .

55. دوره آموزش و اصول مدیریتی در اداره جهاد کشاورزی .

56. ارائه طرح و اجرای کاشت باغ زیتون در تیپ حضرت امیر (ع) .

57. ارائه طرح دیوار سبز دانشگاه هنر کرج .

58. عضو شورای کانون فرهنگی هنری پایگاه حمزه سیدالشهدا (ع) .

59. فعالیت های فرهنگی مذهبی در تیم های فوتبال شهید سردار برنده سیفی ، بسیج ، یاران و ایثار اسلام شهر .

60. تألیف مقاله نقش ریز مغذی ها در بهداشت فردی .

61. بازیکن ، مربی و سرپرست در تیم های شهید سردار برنده سیفی ، بسیج ، یاران و ایثار اسلام شهر .

62. داور فوتبال شهرستان اسلام شهر .

63. عضو فعال بسیج پایگاه حمزه سید الشهدا (ع) اسلام شهر .

64. عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه .

65. دبیر نمونه مدارس راهنمایی شهرستان اسلام شهر در سالها 80 و 81 .

66. دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه .

67. مدیر و کارمند نمونه حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلام شهر در سالهای 85 و 86

68. و ...

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

علیرضا علی میرزایی (علی میرزابلوچ)

· متولد 1348

· مدرک تحصیلی:

· مهندسی کامپیوتر (فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف)

· دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

· سوابق اجرایی:

· شهردار اسلامشهر از تاریخ خرداد ماه 1391 تا شهریور ماه 1392

· معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ری از تاریخ آذرماه 1390 تا خرداد ماه 1391

· بخشدار چهاردانگه در شهرستان اسلامشهر از تاریخ دی ماه 1387 تا آذر ماه 1390

· مدیر اداری معاونت مالی و بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

· مدیر اجرایی هیئت رزمندگان اسلامشهر از سال 1370 تاکنون

· فرمانده حوزه مقاومت بسیج به مدت 10 سال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عباس احمدیان

· متولد 1349

· مهندس عمران - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

· سوابق کاری:

o دبیر آموزش و پرورش بصورت حق التدریس طی سالهای 69 تا 71.

o مسئول واحد شهرسازی شهرداری قدس 71 تا 73.

o مسئول طرح و برنامه شهرداری قدس.

o مسئول کامپیوتر شهرداری قدس.

o مشاور معاونت عمرانی شهرداری قدس.

o کارشناس وزارت راه وترابری.

o کارشناس اداره کل راه استان تهران.

o معاونت اداره کل راه شهرستان کرج.

o معاونت فنی وشهرسازی شهرداری قدس از 78.

o مشاور عالی شورای اسلامی شهر.

o نماینده شهرداری قدس در کمیسیون مغایرتهای استانداری تهران.

o نماینده شهرداری قدس در ستاد شهر سالم شهرستان شهریار.

o عضو هیئت مدیره سازمان بهشت فاطمه شهرداری قدس.

o عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی شهرداری قدس.

o عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی ستون سازان قدس.

o عضو کانون مهندسین ساختمان شهرقدس

o عضو کانون مهندسین ساختمان اسلامشهر.

o مدیریت گروه مهندسین اسکان شهر قدس.

o شهردار اسلامشهر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/04
تعداد بازدید:
2217
Powered by DorsaPortal