شهرداری اسلامشهر
سال 1397
سال حمایت از کالای ایرانی
درباره رئیس
 
 

شهین حسنی

سرپرست اداره آموزش

مدرک : کارشناسی رشته حقوق قضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

سوابق خدمتی و مدیریتی:

1- دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان اسلامشهر– تاریخ 01/07/76 لغایت 15/03/78

2- کــــارمــنــد اداره کــــارگــزیــنــی شهــرداری اسلامشهـــر – تاریخ 03/06/80 لغایت 23/09/84

3- دبــیــر و عـضـو کــمیته پـرسنلی شهرداری اسلامشهر – تاریخ13/06/84لغایت13/04/89

4- ســرپــرســت اداره کـــارگــزیــنـی شهرداری اسلامشهر – تاریخ24/09/84لغایت03/11/84

5- رئــیــس اداره کـــارگـــزیـــنـــی شـهــرداری اسلامـشـهــر – تاریخ 04/11/84 لغایت 15/05/85

6- ســرپــرســت امــــوراداری شــهــرداری اسلامــشهــر – تاریخ16/05/85لغایت02/07/85

7- مـــــدیـــــر امــــوراداری شــهــرداری اســلامــشــهــر – تاریخ 03/07/85لغایت 13/04/89

8- مشاور شهردار اسلامشهردر اموربــانـوان وکارشناس اداره حقوقی– تاریخ 13/04/89 لغایت22/05/93

9- رئیس اداره آمـــوزش شهرداری اسلامشــهـر – تاریخ 22/05/93 لغایت هم اکنون

10- رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن ادارات شهرستان اسلامشهر– تاریخ 85 لغایت هم اکنون

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/21
تعداد بازدید:
805
Powered by DorsaPortal