لوگوشهرداری اسلامشهر4
سال 1397
سال حمایت از کالای ایرانی
درباره شهردار منطقه چهار
رضامهدوی 
سرپرست شهرداری منطقه چهار 
 


تلفن تماس: 09126183043

ایمیل : mahdavir65@yahoo.com

متولد : 1349

ساکن : اسلامشهر

پست سازمانی: معاون شهرسازی - معماری

سمت: سرپرست شهرداری منطقه چهار

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی ری، 1371 الی 1376.

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ری، 1390 الی 1391.

دانشجوی دکترای تخصصی اقلیم شهری، دانشگاه خوارزمی کرج، 1392.

سوابق کاری و حرفه­ای

معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر، 92458 مورخ 3/7/1393 .

قائم مقام شهردار اسلامشهر، 22338 مورخ 20/2/1393 تا 31/6/1393 .

مدیر منطقه سه شهرداری اسلامشهر، 4113 / د ش/ مورخ 14/5/82 تا6/4/1385 .

شهردارمنطقه دو شهرداری اسلامشهر، 2338/دش / مورخ 7/4/85 تا 8/8/85 .

شهردارمنطقه یک شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 598097 مورخ 8/8/85 تا 25/5/93 .

عضو شورای سازمان سازمانهای: فضای سبز،تاکسیرانی،دارالسلام، میادین میوه وتره بار، مدیریت پسماند، آتشنشانی، خدمات موتوری و پایانه ­های مسافربری شهرداری اسلامشهر از تاریخ 3/7/1393 تاکنون .

رئیس هیئت مدیره سازمانهای: فضای سبز،تاکسیرانی،دارالسلام، میادین میوه وتره بار، مدیریت پسماند، آتشنشانی، خدمات موتوری، پایانه­ های مسافربری و اتوبوسرانی شهرداری اسلامشهر از تاریخ 3/7/1393 تاکنون .

رئیس کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهرداری شماره 129802(از3/7/93 تاکنون)،

رئیس کمیته پرسنلی شهرداری اسلامشهر شماره 29607 مورخ 18/3/94.

رئیس کمیته توانمندسازی مناطق تابعه، شماره 15133 مورخ 19/2/94.

رئیس کارگروه تجدید ممیزی شهر اسلامشهر، شماره 28827 مورخ 17/3/94

رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری اسلامشهر.شماره 149689 مورخ 13/11/93.

رئیس کمسیون برنامه ریزی و طراحی شهری شهرداری اسلامشهر، 50684 مورخ 12/4/1393

عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه، 62589 مورخ 6/5/1393 .

عضو کارگروه تکریم ارباب رجوع، 62601 مورخ 6/5/1393 تاکنون .

عضو هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری اسلامشهر، 1651/102 مورخ 22/6/1393 تاکنون .

عضو کمسیون تحویل شهرداری اسلامشهر، 45679 مورخ 2/4/1393

عضو کمسیون قطع اشجار شهرداری اسلامشهر (از24/3/93 تاکنون)

عضو کمیته تخصیص شهرداری اسلامشهر، 30578 مورخ 4/3/1393

عضوکمسیون عالی معاملات شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 49802 مورخ 10/4/93

عضو کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر اسلامشهر، 47747 مورخ 18/3/1392 تا 3/7/94.

عضو هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اسلامشهر، 118162- مورخ 29/6/91

عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اسلامشهر، 63805-11/4/91 تاکنون .

عضو کارگروه رسیدگی به امور تعاونی های مسکن، 60336-6/4/91

عضو هیئت مدیره سازمان میادین میوه تره بار شهرداری اسلامشهر، 024769- 16/2/91

عضو کمیته فنی عمرانی شهرداری اسلامشهر، 9290/24/2921 مورخ 1/6/89

دبیر و عضو کمیته روان سازی امورمناطق شهرداری اسلامشهر، 51407/ مورخ 17/6/88

عضو شورای نام گذاری (معابر،اماکن، میادین عمومی) شهرداری اسلامشهر،19855/ مورخ 4/3/88

عضو کمیته صنفی شورای اسلامی شهر، 7/35091 / مورخ 24/5/87

عضو کمیته بهره وری نیروی انسانی شهرداری اسلامشهر، 71798 / مورخ 20/9/86

عضو کمسیون تعریض شهرداری اسلامشهر، 27775 / مورخ 12/4/86

نماینده هیئت مدیره سازمان پایانه در کمیسیون تحویل، 498/35 / مورخ 27/3/86

عضو کمیته تشخیص کاهش هزینه های شهرداری اسلامشهر، 64923/ مورخ 20/8/85

عضو کمیته درآمدی شهرداری اسلامشهر، 7/63591/ مورخ 16/8/85

عضو کمیته تجدید ممیزی شهرداری اسلامشهر، 7/48925 / مورخ 2/7/85

عضو هئیت مدیره سازمان پایانه های شهرداری اسلامشهر، 35/44659/ مورخ 20/6/85

عضو کمسیون عالی معاملات شهرداری اسلامشهر،51951 / مورخ 3/2/85

رئیس کارگروه ستاد معاینه فنی خودرو و موتور سیکلت شهرداری با حفظ سمت،1/4656 / مورخ 30/1/85

معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر،171 / دش/ مورخ 21/1/85

سرپرست معاونت خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر،102/ / دش/ مورخ 6/1/85

سرپرست شهرداری منطقه سه با حفظ سمت معاونت خدمات شهری،221 / دش/ مورخ 30/1/85

عضو کمسیون بررسی پیشنهادات شهرداری اسلامشهر، 5838611/ مورخ 3/11/84

عضو شورای سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اسلامشهر، 1/45415/ مورخ 21/8/84

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، 41801-1-5-10 مورخ 17/11/83 تاکنون

عضو شورای سازمان دارالسلام شهرداری اسلامشهر، 1/62432/ مورخ 23/12/82

ناظر تاسیسات پروژه های عمرانی شهرداری اسلامشهر، 5781/ دش/ مورخ 16/7/80 تا 14/5/1382

مسئول تاسیسات و زیباسازی شهرداری اسلامشهر،591/ش/ مورخ 6/4/78 تا 14/5/1382

سابقه تدریس

تدریس دروس تخصصی رشته عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،از1392 تاکنون .

تدریس دروس تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی، دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر،1393.

مقالات علمی

تاثیر شکل­ گیری سکونتگاه های غیر رسمی بر عملکرد شهرهای جدید(نمونه موردی:شهرهای جدید تهران، دانشگاه آزاد اسلامی­ شهر ری)، 2/12/1391، همایش ملی چالش­ ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

حاشیه ­نشینی مانعی بر صیانت از حریم در مناطق کلانشهری (با تاکید بر حریم کلانشهر تهران) 2/12/1391، همایش ملی چالش­ ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

تغییر کاربری ناشی از رشد شهر( مطالعه موردی :پهنه پیرامونی منطقه کلانشهری کپنهاک) 2/12/1391، همایش ملی چالش ­ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

نقدی بر نحوه اسکان غیر رسمی در حاشیه شهر، نمونه موردی (محله سیاب اسلامشهر) 2/12/1391، همایش ملی چالش­ ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

اسکان اضطراری بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی شهر اسلامشهر) دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، چهارم و پنجم اردیبهشت 1392، همایش استانی مدیریت شهری وتوسعه پایدار، کتاب مجموعه مقالات همایش .

رابطه ایجاد شهر الکترونیک بر برقراری عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 24 الی 26 اردیبهشت ماه 1392، ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، نشریه تخصصی زمان تحول .

جایگاه فضاهای شهری در تبیین شهرخلاق، مرکزبین­ المللی رشد قشم، آذرماه 1392،شهر خلاق، ایده­ ها وچالش ­ها در ایران

برآورد مصرف آب در شهر اسلامشهر و واوان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بهمن ماه 1392، اولین همایش ملی بهینه­ سازی مصرف آب .

بررسی وضعیت عوامل تغییرات اقلیمی در ایران، 4 و5 اسفند 1392، پنجمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت جامع بحران، کتاب مجموعه مقالات کنفرانس .

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

بررسی کاربری اراضی شهری و تراکم ساختمانی مسکونی منطه یک شهر اسلامشهر.

سمینار، کنفرانس و همایش­ها

شرکت در اولین همایش ملی مدیریت شهری، انجمن ملی مدیریت شهری، مرداد ماه 1384 اصفهان .

شرکت در ششمین کنفرانس بین­ المللی مدیران کیفیت، دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تیر ماه 1384 تهران.

شرکت در سومین سمینار دگرگونی سازمانی با رویکرد نوین، دفتر آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان، خرداد 1388 تهران .

شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری انجمن مدیریت راهبردی ایران، مهر ماه 1388 تهران.

شرکت در دومین همایش ملی بهسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران استان فارس، اردیبهشت ماه 1389 شیراز.

شرکت در پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند، سازمان شهرداری ها، شهرداری مشهد، اردیبهشت ماه 1389 مشهد.

سمینار تخصصی طرح لرزه­ ای سازه های فولادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، خرداد ماه 1390 تهران .

شرکت در اولین سمینار ملی کاربردی GIS در برنامه­ ریزی، اقتصادی، اجتماعی و شهری، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1390 تهران .

شرکت در سمینار هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، فرمانداری شهرستان اسلامشهر، مهرماه 1390اسلامشهر .

شرکت در اولین همایش فن ­آوری­ های نوین در ساخت و ساز شهری، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بهمن­ ماه 1391، هتل المپیک .

شرکت در همایش و نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار، سازمان شهرداری های کشور،دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر اردیبهشت ماه 1392اسلامشهر .

شرکت در سمینار مدیریت الکترونیکی شهر، دانشگاه صنعتی­ امیرکبیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اردیبهشت ­ماه 1392 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران .

شرکت در ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اردیبهشت ماه 1392 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران.

شرکت در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهران- ک 5- 6324، 4-5 اسفند 1392.

مهارتها

کارشناس ارشد موضوع طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان از تاریخ 2/10/83 .

کارشناس خُبره موضوع طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان از تاریخ 11/3/94.

طی بیش از 150 عنوان دوره­ های و به میزان 2500 ساعت آموزش حین خدمت شامل دورهای تخصصی، بهبود مدیریت، فنون اداری، شغلی و عمومی.

 
تاریخ به روز رسانی:
2018/10/21
تعداد بازدید:
2925
Powered by DorsaPortal