۱۳۹۹ جمعه ۸ اسفند
شهرداری اسلامشهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری اسلامشهر</span>شهرداری اسلامشهر
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری</span>معاونت خدمات شهری
معرفی معاون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری </span>مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری </span>سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زیباسازی</span>مدیریت زیباسازی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه</span>مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه
درباره مدیر .
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تاسیسات</span>اداره تاسیسات
درباره رئیس
اخبار
سامانه 137
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی و عمرانی</span>معاونت فنی و عمرانی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اجتماعی و فرهنگی</span>معاونت اجتماعی و فرهنگی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> جشنواره عکس های قدیمی اسلامشهر </span> جشنواره عکس های قدیمی اسلامشهر
دبیرخانه جشنواره عکس های قدیمی اسلامشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق</span>مناطق
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پنج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ها</span>سازمان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان حمل و نقل بار و مسافر </span>سازمان حمل و نقل بار و مسافر
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span>سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر </span>سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان خدمات موتوری</span>سازمان خدمات موتوری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی </span>سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری</span>سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آرامستان ها</span>سازمان آرامستان ها
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری</span>سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت پسماند</span>سازمان مدیریت پسماند
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی</span>سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه شهردار</span>مدیریت حوزه شهردار
درباره مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی</span>اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ارتباطات و امور بین الملل</span>مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی و قوانین</span>مدیریت حقوقی و قوانین
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی</span>مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و توسعه</span>مدیریت برنامه ریزی و توسعه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره ممیزی و درآمد نوسازی</span>اداره ممیزی و درآمد نوسازی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
درباره رئیس
اخبار
اخبار
نشریات
اپلیکیشن 137
مناقصه و مزایده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
فایل های آموزشی
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
کپی رایت فوتر
آدرس
ورود همکاران
نقشه اسلامشهر و طرح تفصیلی
آرشیو ما‍ول خبر در صفحه
آرشیو آخرین اخبار
منو سریع
مگامنو
مگامنو خدمات الکترونیک
نقشه سایت
ارتباط با ما
انتقاد
محتوای طرح تفصیلی
فیش حقوق پرسنل
جزییات حکم پرسنلی
نقشه شهر
ویرایش تصویر
بیشتر آخرین اخبار
لیست اخبار ویژه
بیشتر ویژه شهروندان
لیست آخرین اخبار
اطلاعیه فیش حقوق - ویژه همکاران
محورهای پژوهشی
تست تاریخ
دانلود فایل های اموزشی
تست ویزارد1
Collapse منو قبلیمنو قبلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری اسلامشهر</span>شهرداری اسلامشهر
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری و امور مناطق</span>معاونت خدمات شهری و امور مناطق
معرفی معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زیباسازی</span>مدیریت زیباسازی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه</span>مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تاسیسات</span>اداره تاسیسات
درباره رئیس
اخبار
کشیک شب شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی و عمرانی</span>معاونت فنی و عمرانی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اجتماعی و فرهنگی</span>معاونت اجتماعی و فرهنگی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق</span>مناطق
منطقه دو
منطقه سه
منطقه پنج
منطقه شش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ها</span>سازمان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span>سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی </span>سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری</span>سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آرامستان ها</span>سازمان آرامستان ها
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت پسماند</span>سازمان مدیریت پسماند
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی</span>سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه شهردار</span>مدیریت حوزه شهردار
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی</span>اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره روابط عمومی و امور بین الملل</span>اداره روابط عمومی و امور بین الملل
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی و قوانین</span>مدیریت حقوقی و قوانین
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حمل و نقل و ترافیک</span>مدیریت حمل و نقل و ترافیک
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی</span>مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و توسعه</span>مدیریت برنامه ریزی و توسعه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره ممیزی و درآمد نوسازی</span>اداره ممیزی و درآمد نوسازی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
درباره رئیس
اخبار
اخبار
نشریات
مناقصه و مزایده
ورود اعضا
Collapse آموزشآموزش
مورد 1
مورد 2
مورد 3
آدرس
مورد 4
مورد 5
نقشه سایتشهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal