۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
شهرداری اسلامشهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
نرم افزار راهنمای شهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری منطقه 1</span>شهرداری منطقه 1
درباره شهردار منطقه یک
نواحی سه گانه
اخبار منطقه
Collapse منطقه یک شهرداری اسلامشهرمنطقه یک شهرداری اسلامشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر</span>درباره شهر
اماکن گردشگری ، زیارتی
مراکز علمی ، پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری اسلامشهر</span>شهرداری اسلامشهر
Collapse درباره شهرداردرباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری</span>معاونت خدمات شهری
معرفی معاون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت زیباسازی</span>مدیریت زیباسازی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه</span>مدیریت ستاد حوادث غیرمترقبه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره تاسیسات</span>اداره تاسیسات
درباره رئیس
اخبار
کشیک شب شهرداری
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی و عمرانی</span>معاونت فنی و عمرانی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اجتماعی و فرهنگی</span>معاونت اجتماعی و فرهنگی
درباره معاون
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق</span>مناطق
منطقه دو
منطقه سه
منطقه پنج
منطقه شش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ها</span>سازمان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی</span>سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی </span>سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری</span>سازمان سیما ، منظر و فضاهای سبز شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان آرامستان ها</span>سازمان آرامستان ها
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت پسماند</span>سازمان مدیریت پسماند
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی</span>سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
درباره مدیرعامل
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حوزه شهردار</span>مدیریت حوزه شهردار
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی</span>اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره روابط عمومی و امور بین الملل</span>اداره روابط عمومی و امور بین الملل
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حقوقی و قوانین</span>مدیریت حقوقی و قوانین
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت حمل و نقل و ترافیک</span>مدیریت حمل و نقل و ترافیک
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی</span>مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و توسعه</span>مدیریت برنامه ریزی و توسعه
درباره مدیر
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره ممیزی و درآمد نوسازی</span>اداره ممیزی و درآمد نوسازی
درباره رئیس
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور ایثارگران</span>اداره امور ایثارگران
درباره رئیس
اخبار
اخبار
نشریات
مناقصه و مزایدهشهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal