۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 9807231
موضوع مناقصه: «آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/08/20
آخرین مهلت: 1398/08/18
 
 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز سال 1398 شورای محترم اسلامی شهراجرای پروژه‌ های ذیل را از طریق عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند فایل اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir دریافت نمایند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهلت ارسال مدارک: 18/08/98

تاریخ بازگشایی پاکتها : 20/08/98 ساعت 14

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

 
فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal