۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 9807232
موضوع مناقصه: «آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/08/12
آخرین مهلت: 1398/08/12
 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 شورای محترم اسلامی شهر اجرای پروژه‌ ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای رتبه بندی دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهلت ارسال مدارک :11/08/98

تاریخ بازگشایی پاکتها:12/08/98 ساعت 15

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

 
فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal