۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 9809161
موضوع مناقصه: «آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/10/09
آخرین مهلت: 1398/10/07
 
 
 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 98 شورای محترم اسلامی شهر پروژه ذیل را از طریق مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند فایل اسناد مناقصه و تجدید مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir دریافت نمایند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه و دریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند .ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه و تجدید مناقصه خواهد بود.

شروع و زمان دریافت اسناد مناقصه و تجدید مناقصه از 18/09/98 تا تاریخ 25/09/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا تاریخ 07/10/98

زمان بارگشایی اسناد مناقصه و تجدید مناقصه ساعت 14:00تاریخ 09/10/98

مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر

#اسلامشهرسلام

https://t.me/eslamshahrsalam1

http://eslamshahr.ir

 
فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal