۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 99082802
موضوع مناقصه: اطلاعیه
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1399/09/17
آخرین مهلت: 1399/09/16

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/4/412 مورخ 99/07/28 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد، استند، پرتابل و استرابوردهای شهری (بصورت اجاره) به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.

1-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 900/000/000 ریال

2-صلاحیت: اشخاص حقوقی: اساسنامه مرتبط - مجوز رسمی فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیربط - رزومه کاری مرتبط

اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی، مجوز رسمی فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیربط - رزومه کاری مرتبط

3-مدت انجام کار: یکسال شمسی

4-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

6- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است .

8-چاپ اول : 99/08/27

9-چاپ دوم: 99/09/04

شروع و زمان دریافت اسناد مزایده از 99/09/04 تا تاریخ 99/09/15

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تاریخ 99/09/16

زمان بارگشایی اسناد مزایده ساعت 15:00 تاریخ 99/09/17

**هزینه خرید اسناد مزایده 2/180/000 ریال می باشد.

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal