۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1402/03/06/02
موضوع مناقصه: « آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/04/10
آخرین مهلت: 1402/04/07

« آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/2/6 مورخ 23/05/1401 و 1036/2/6 مورخ 18/02/1402 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجرای موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.

1-مشخصات موضوع مزایده عمومی:

ردیف

موضوع مزایده عمومی

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مدت اجرا

مدارک مورد نیاز

مبلغ پایه کارشناسی سالانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده عمومی ریال)

1

اجاره خانه فرهنگ توحید واقع در اسلامشهر- خیابان امام محمدباقر (ع)- جنب شهرداری منطقه یک خانه فرهنگ توحید

5002090320000052

سه

سال

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه مرتبط - اسناد و مدارک مربوط به شرکت - حداقل یک سال سابقه مرتبط با موضوع مزایده مجوز از یکی از وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد یا وزارت ورزش و جوانان یا سازمان بهزیستی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان فنی و حرفه ای یا نهادهای انقلابی رسمی

اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی- ارائه مدرک معتبر فرهنگی یا آموزشی از یکی از وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد یا وزارت ورزش و جوانان یا سازمان بهزیستی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان فنی و حرفه ای یا نهادهای انقلابی رسمی - حداقل پنج سال سابقه کار فرهنگی یا آموزشی در نهادهای مذکور با ارائه مستندات

000/000/816

000/000/130

2

اجاره خانه فرهنگ فدک واقع در اسلامشهر- خیابان امام حسن مجتبی(ع)- خیابان فدک شمال غربی پارک فدک

5002090320000051

000/000/780

000/000/120

3

اجاره خانه فرهنگ قرآن و عترت واقع در اسلامشهر- شهرک واوان - خیابان امام خمینی(ره) نبش کوچه رحیمی فرهنگسرای قرآن و عترت

5002090320000053

000/000/160/2

000/000/330

4

مزایده اجاره سینما پردیس فجر واقع در اسلامشهر- خیابان کاشانی نبش خیابان فجر

5002090320000054

سه سال

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه مرتبط- کارت مدیریت از سازمان سینمایی کشور و مجوزهای مربوطه حداقل 5 سال سابقه مرتبط کاری و رزومه سینماداری با مدارک قابل قبول- عدم سوء سابقه شرکت ها در دستگاههای قضایی و انتظامی و شرکت های تهیه کننده فیلم با ارائه نامه از صنف شورای عالی تهیه کنندگان، شرکت های پخش فیلم یا دفاتر پخش فیلم با مجوز از وزارت ارشاد

000/000/720/15

000/000/000/3

2- برندگان اول و دوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مزایده ، الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

4-سایر شرایط در اسناد مزایده عمومی درج گردیده است.

5-چاپ اول: 03/03/1402

6-چاپ دوم: 10/03/1402

7-شروع و زمان دانلود اسناد مزایده از ساعت: 08:00 مورخ 10/03/1402 تا ساعت: 13:00 مورخ 25/03/1402

8-مهلت زمانی بارگذاری اسناد مزایده تا ساعت: 13:00 مورخ 07/04/1402

9-زمان بازگشایی اسناد مزایده مورخ 10/04/1402

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslamshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal