۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1400/06/14/01
موضوع مناقصه: «آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای»
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1400/06/31
آخرین مهلت: 1400/06/30


شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 05/04/863 مورخ 1399/10/01 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجاره عرصه جهت نصب کافی شاپ پیش ساخته به مساحت 150 مترمربع و محوطه اطراف به مساحت 1650 مترمربع واقع در : اسلامشهر – ضلع شرقی بلوار الغدیر – جنب کارخانه شهر لبنیات میهن- پارک شهید سلیمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ مهلت دریافت اسناد مزایده حداقل تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر به عهده برنده مزایده عمومی میباشد.

1-مبلغ پایه کارشناسی اجاره ماهیانه: 61/000/000 ریال

2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 250/000/000 ریال

3-صلاحیت: اشخاص حقوقی: اسناد و مدارک شرکت ( اساسنامه، روزنامه رسمی و ...) – پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه و مجوزهای مربوطه و هرگونه مدارک معتبر در این خصوص

اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی - پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه و مجوزهای مربوطه و هرگونه مدارک معتبر در این خصوص

3-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است .

7-چاپ اول : 1400/06/13

8-چاپ دوم: 1400/06/20

9- مهلت دریافت اسناد مزایده : از مورخ 1400/06/20 الی 1400/06/29

10- مهلت تحویل اسناد مزایده : 1400/06/30

11-جلسه کمیسیون عالی معاملات : ساعت: 14:30 مورخ 1400/06/31

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslahmshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal